Patent Duktus Arteriosus

Duktus Arteriosus Doğumdan Önceki Dolaşımda Çok Önemli Işlevleri Olan Aorta (AO) Ile Pulmoner Arter (PA)Arasında Bağlantı Sağlayan Bir Damardır. Bu Damar Doğumdan Sonra Genellikle Ilk 72 Saat Içinde Kapanır. Bu Damarın Doğumdan Sonra Açık Kalması Bir Bozukluktur Ve Patent Ductus Arteriosus (PDA) Olarak Isimlendirilir. Bu Hastalıkta Daha Yüksek Basınçlı Aortadan Pulmoner Artere Doğru Kan Geçişi Olur Ve Bunun Sonucunda Akciğerlere Doğru Olan Artmış Kan Akımı Ortaya Çıkar.

Bu Açıklık Aracılığıyla Aortaya Atılan Yüksek Oksijenli Kanın Bir Bölümü Yeniden Akciğer Dolaşımına Geçer. Bu Durum Akciğer Kan Akımının Artmasına Ve Kalbin Sol Tarafına Dönen Kan Miktarının Artışına Yol Açar. Düzeltilmeyen Geniş PDA’lar Kalp Yetersizliği Ve Pulmoner Hipertansiyon Ile Sonuçlanabilirler. Bazı Doğuştan Kalp Hastalıklarında Ise (Örneğin Triküspid Atrezisi, Hipoplastik Sol Kalp Sendromu Gibi) Duktus Arteriosus Açıklığının Doğumdan Sonra Da Sürmesi Hastanın Yaşaması Için Gerekli Bir Durumdur. Bu Hastalarda Duktusun Doğumdan Sonra Erken Dönemde Kapanması Ile Acil Tedavi Edilmesi Gereken Ciddi Yaşamsal Sorunlar Ortaya Çıkar.

Bu Nedenle Bu Hastalarda Duktusu Açık Tutacak Ilaçlar Verilerek Duktus Açık Tutulmaya Çalışılır.

Erken Doğmuş Yeni Doğan Bebeklerde (Prematüre Bebekler) Duktusun Açık Kalma Olasılığı Fazladır Ve Bebek Ne Kadar Erken Doğarsa Bu Olasılık O Kadar Yüksektir. Bu Bebeklerdeki PDA Ciddi Akciğer Sorunları Ve Kalp Yetersizliğine Yol Açabilir. Eğer PDA Bu Bebeklerde Sorunlara Yol Açıyorsa Kapatılmalıdır. Kapatmak Için İndomethacine, İbuprofen Kullanılabilir. Bu Ilaçlara Rağmen PDA Kapanmadıysa Cerrahi Girişim Yapılması Gerekebilir.

PDA’lar Cerrahi Ya Da Kateter Aracılığıyla Kapatılırlar. Küçük Ve Orta Büyüklükteki PDA’ları Genellikle Katater Aracılığı Ile Yerleştirilen Coil Adı Verilen Cihazla Kapatmak Mümkündür.

Küçük PDA’sı Olan Ya Da PDA’sı Başarılı Bir Şekilde Kapatılan Hastaların Normal Bir Yaşam Sürmesi Beklenir Ve Bu Hastalarda Egzersiz Kısıtlaması Gerekli Değildir. Tedavi Edilmemiş Orta Büyüklükte Ya Da Geniş PDA’sı Olan Hastalarda Çabuk Yorulma Ve/Veya Nefes Darlığı Gibi Yakınmalar Nedeniyle Fizik Aktivite Sınırlanmıştır. Bu Hastalarda Hangi Düzeyde Egzersizin Güvenli Olduğu Yapılacak Incelemelerle Belirlenmelidir.

Küçük PDA’sı Olan Ya Da PDA’sı Başarılı Bir Şekilde Kapatılan Kadınlar Genellikle Gebelik Sırasında Bir Sorunla Karşılaşmazlar. PDA’ya Bağlı Soldan Sağa Önemli Düzeyde Geçişi Olan Ve Buna Bağlı Olarak Sol Kalp Boşlukları Genişlemiş Bir Gebede Kalp Yetersizliği Riski Vardır. Bu Hastalarda Gebelik Sırasında Ve Gebelikten Hemen Sonra Yakın Izlem Gereklidir. İnfektif Endokardit Riski Nedeniyle Doğum Sırasında Antibiyotik Vermek Gereklidir. Tedavi Edilmemiş Çok Geniş PDA’lı Hastalarda Gebelik Oldukça Tehlikelidir Ve Hem Anne Hem De Doğmamış Bebeği Için Yüksek Ölüm Oranları Bildirilmiştir.

Cihazla Kapatılamayacak Kadar Büyük PDA’lar Ya Da Küçük Bebeklerdeki PDA’larda Cerrahi Olarak PDA Bağlanır Ve Hatta Bazı Hastalarda Iki Yandan Bağlandıktan Sonra Ortasından Kesilerek Cerrahi Işlem Tamamlanır.