Organlarımızın Çalışmaları Için Gerekli Olan Maddeleri Taşıyan Kanı Pompalamakla Görevli Olan Kalp, Bu Görevini Yapmak Için Dakikada Ortalama 70 Kere Kasılır Ve Her Defasında Ortalama 70 Ml Kanı Organlarımıza Gönderir. Ortalama Bir Insan Ömrü Boyunca, Kalbimiz Yaklaşık 2,5 Milyar Kez Kasılmakta Ve Bu Süre Boyunca 180 Milyon Litre Kanı Vücudumuza Pompalamaktadır.

Organların Canlılığını Koruyabilmeleri Ve Görevlerini Yapabilmeleri Için Besin Maddelerine Ve Oksijene Gereksinimleri Vardır. Bunlar Organlarımıza Kan Ile Ulaştırılır. Kan Ise Organlara Atardamarlar (Arter) Yolu Ile Taşınır. Kanın Atardamarlara Pompalanması Işini Kalbimiz Yapar. Her Organ Gibi Kalbin De Beslenmesi Gereklidir.

Kalbin Kendisini Besleyen Damarlara “Koroner Damar” (Koroner Arter) Denmektedir. Koroner Damarlarda Olabilecek Hastalıklar Doğrudan Kalbin Çalışmasını Ve Verimini Etkileyeceğinden Dolayı Hayati Öneme Sahiptir.

Ateroskleroz

Koroner Damarların En Çok Görülen Ve En Önemli Hastalığı Koroner Aterosklerozdur (Damar Sertliği). Bu Hastalıkta, Koroner Damarlarda Başta Kolesterol Olmak Üzere Bir Takım Maddeler Birikmekte Ve Buralarda Darlıklar Ve Tıkanıklıklar Oluşmaktadır.
Burada Kalp Damar Kesitlerinde Ateroskleroz (Damar Sertliği) Gelişmesini Görmekteyiz. Damardaki Ateroskleroz Sonucu Oluşan Plak Dediğimiz Yapılar Zaman Içinde Büyüyebilir Ve Damar Boşluğunu Daraltır. Damardaki Daralma Da, Içinden Geçen Kan Miktarını Azaltacağından Dolayı Kalbin Beslenme Bozukluğuna Bağlı Problemler Gelişir.

Oluşan Tabloya, Koroner Arter Hastalığı Veya Koroner Kalp Hastalığı Denir. Bunun Sonucu Olarak Kalbin Beslenmesi Bozulmakta, Kalbin Ritmik Çalışmasında Ve Kasılmasında Hastalığın Ciddiyetiyle Orantılı Olarak Bozukluklar Oluşmaktadır. Koroner Arter Hastalığı, Tüm Dünyada Olduğu Gibi, Ülkemizde De Erişkinlerde Başta Gelen Ölüm Ve Işgücü Kaybı Nedenidir.

Koroner Arter Hastalığı Ile Mücadelede En Önemli Adım, Hastalıktan Korunmaktır. Hastalık Bir Takım Risk Faktörleri Varlığında Çabuk Ortaya Çıkmakta Ve Hızlı Ilerlemektedir. İyi Kolesterol Düzeyinin Yüksek Olması (60 Mg/Dl'den Fazla) Hastalık Riskini Azaltmaktadır.

Risk Faktörleri

1. Yaş: Erkeklerde 45 Yaşın Üstü, Kadınlarda 55 Yaşın Üstü Veya Erken Menopoz

2. Cins: Erkeklerde Daha Sık

3. Aile Öyküsü: Birinci Derecede (Anne, Baba, Kardeş) Erkek Akrabalarda 55 Yaşından, Birinci Derecede Kadın Akrabalarda 65 Yaşından Önce Kalp Damar Hastalığı, Kalp Krizi (Enfarktüs) Veya Ani Ölüm Bulunması

4. Sigara Içiyor Olmak

5. Hipertansiyon (140/90 MmHg Veya Daha Fazla Veya Hipertansiyon Için Tedavi Alıyor Olmak)

6. İyi Kolesterolün (HDL Kolesterol) 40 Mg/Dl'den Düşük Olması

7. Total Kolesterolün 200 Mg/Dl'den Fazla Olması (Kötü Kolesterol Olan LDL-Kolesterolün 130 Mg/Dl'den Fazla Olması).

8. Hareketsizlik: Haftada En Az 3 Gün Ve Günde En Az 30 Dakika Egzersize Zaman Ayırmalısınız (Tempolu Yürüyüş, Yüzme, Bisiklet, Dans, Bahçe Işleri Vs.).

9. Şeker Hastalığı (Diabetes Mellitus)

10. Kilo: Bu Konuda En Değerli Ölçüt, Vücut Kitle Indeksi Ve Bel Çevresidir. Vücut Kitle Indeksi, Kg Olarak Ağırlığın, Metre Olarak Boyun Karesine Bölünmesiyle Elde Edilir (VKİ: Kg/M2). Vücut Kitle Indeksinin 25’In Üzerinde Olması Veya Bel Çevresinin Erkeklerde 102 Cm, Kadınlarda Ise 88 Cm. Üzerinde Olması, Yalnızca Kalp Damar Hastalığı Riskini Artırmakla Kalmayıp Şeker Hastalığı, Yağ Yüksekliği Ve Tansiyon Yüksekliği Riskini De Artırmaktadır.

11. Stres: Uzun Bir Zaman Sürekli Strese Maruz Kalma, Hastalığın Gelişmesini Kolaylaştırmaktadır.

12. Depresyon: Özellikle Son Yıllarda Depresyon Da Kalp Damar Hastalıkları Yönünden Risk Faktörü Olarak Kabul Edilmeye Başlandı.

Kalp Damar Hastalıkları, Soğuk Algınlığı, Grip Gibi Geçici Ve Iyileştiği Zaman Arkasında Iz Bırakmayan Hastalıklar Değildir. Hastalık Geliştiği Zaman Devamlı Ilerlemeye Ve Problem Çıkarmaya Eğilimlidir. Ondan Dolayı Bu Risk Faktörleriyle Mücadele, Hastalığın Ortaya Çıkışını Önlemesi, Hastalık Gelişenlerde Ise Hastalığın Ilerleme Hızının Yavaşlatılması Hatta Durdurulmasını Sağladığından Dolayı Son Derece Önemlidir. Dolayısıyla Kalp Damar Hastalıkları Ile Mücadele, Değiştirilebilir Risk Faktörleriyle Mücadele Demektir.

Kalp Damar Hastalıklarında Görülebilen Şikâyet Veya Klinik Bulguları Şu Şekilde Özetlemek Mümkündür:

Göğüs Ağrısı (Angına Pectoris) Miyokart Infak Tüsü (Kalp Krizi) Ritim Bozuklukları (Aritmiler) Kalp Yetmezliği Ani Ölüm Bazen De Kalp Damar Hastalığı Önemli Derecede Kalbi N Beslenmesini Bozduğu Halde Hiç Şikâyet Olmayabilir (Sessiz Iskemi)

Koroner Damarlar Önemli Ölçüde Daraldığında Göğüs Ağrısı Oluşur (Angına). Bu Ağrı, Çoğunlukla Yorulmayla, Sinirlenmekle Veya Soğukla Gelen, Göğüs Ön Tarafında, Sol Kola, Boyuna Ve Çeneye Yayılabilen, 10–15 Dakika Süren, Istirahat Ile Veya Koroner Damarları Genişleten Ilaç Almakla Geçen, Sıkıştırıcı, Baskı Yapar Tarzda Bir Ağrıdır (Kararlı Angına). Ancak Bazı Durumlarda Darlık Yerinde Dinamik Değişiklikler Olabilir Ve Bu Durumlarda, Ağrı Istirahatte De Gelebilir, Daha Uzun Sürebilir Ve Istirahate Veya Ilaca Kolay Cevap Vermeyebilir (Kararsız Angına). Bu Tür Angına Kolaylıkla Enfarktüse Yol Açabildiğinden Daha Tehlikelidir.


Kalbe Bağlı Göğüs Ağrısının Hissedildiği Vücut Bölgeleri.

Damardaki Darlığın Ilerleyip Tam Tıkanıklığa Yol Açması Halinde, Kalbin O Damar Tarafından Beslenen Bölgesinin Hücreleri Çalışamaz Hale Gelir. Damarın Tıkalı Kalma Süresinin 6 Saati Geçmesi Halinde, O Bölgenin Hücreleri Canlılığını Koruyamaz Ve Geriye Dönüşsüz Olarak Harap Olur. Böylece Kalbin O Bölgesi Kasılma Görevini Yapamaz, Ritim Bozuklukları Oluşabilir Ve Ölüme Kadar Gidebilen Ciddi Problemler Oluşabilir. Buna Kalp Krizi (Miyokart Enfarktüsü) Diyoruz.

Enfarktüste, Yeri Ve Yayılımı Anginaya Benzeyen, Ancak Ondan Çok Daha Şiddetli Ve Uzun Süren Göğüs Ağrısı Olur. Kalp Krizi Tanısında, Şikâyetler Dışında Kalp Elektrosu (EKG) Ve Kan Testlerinden De Yararlanılır. Miyokart Enfarktüsünde Ilk 6 Saat Içinde Damar Tıkanıklığının Balon Veya Pıhtı Eritici Ilaçlarla Açılması Halinde Kalp Kası Harabiyetinin Önlenmesi Mümkün Olabilir, Onun Için Erken Tanı Çok Önemlidir. Unutulmamalıdır Ki, Kalp Krizinden Olan Ölümlerin %50’Si 1 Saat Içinde Olmaktadır. Bu Ölümlerin Çok Büyük Bir Kısmı, Hastanede Kolaylıkla Tedavi Edilebilecek Olan, Ritim Bozukluklarından Kaynaklanır. Bundan Dolayı, Benzer Ağrısı Olan Hastalar, Özellikle De Kalp Hastası Olduğu Biliniyorsa, En Kısa Zamanda Bir Sağlık Merkezine Başvurulmalıdır.

Ancak Tıpta Her Zaman Alışılageldik Kurallar Geçerli Olmayabiliyor. Bazen, Özellikle Yaşlılarda Ve Şeker Hastalığı (Diyabet) Olanlarda, Angına Veya Enfarktüse Bağlı Ağrı Hiç Olmayabilir. Böyle Hastalar Sessiz Enfarktüs Geçirebilir. Yine Bazı Hastalarda Göğüs Ağrısı Yerine, Hazımsızlık, Karın Ağrısı, Nefes Darlığı, Sırt Ağrısı, Kol Ağrısı, Çene Ağrısı Ve Hatta Diş Ağrısı Gibi Şikâyetler Olabilir.

Risk Faktörleriyle Mücadele Çok Önemlidir. Risk Faktörlerinden; Yaş, Cins Ve Aile Öyküsünü Değiştirmek Mümkün Değildir. Ancak, Diğer Faktörlerle Mücadele Edilebilir. Doktorunuz Size Bu Konuda Yol Gösterecektir. Sigara Mutlaka Bırakılmalı, Hipertansiyon Kontrol Altına Alınmalı, Şeker Hastalığında Şeker Normal Sınırlarda Tutulmalı, Egzersiz Yapılmalı, Kolesterol Yüksekliğinde Ise Mutlaka Diyet Yapılmalı, Ayrıca Doktorunuz Ilaç Öneriyorsa Kullanılmalıdır.

Tanı

Koroner Damar Hastalığında Asıl Önemli Olan, Koroner Damarlardaki Darlıkların Enfarktüse Yol Açmadan Tedavi Edilmesidir. Bu Da Öncelikle Koroner Damarların Durumunun Görülmesi Ile Olur. Bu Amaç Için Kullanılan Farklı Yöntemler Olmakla Birlikte (Efor Testi, Miyokart Sintigrafisi Vs), Damar Hastalığı Olduğundan Şüphe Edilen Hastalarda Halen Altın Standart Olarak Kabul Edilen En Güzel Tanı Yöntemi; Koroner Anjiyografidir. Koroner Anjiyografide, Kalp Damarları Gözle Görünür Hale Getirilip Filmi Çekilir.

Tedavi

Koroner Damarlarda Önemli Darlık Ve/Veya Tıkanıklık Görüldüğünde, Eğer Uygunsa, Aynı Seansta Veya Daha Sonra Balon Anjiyoplasti Yapılabilir. Balon Anjiyoplastide, Damar Içindeki Dar Olan Bölgede, Özel Olarak Yapılmış Balon, Kısa Süreli Olarak Şişirilerek Darlık Genişletilir. Balon, Aynı Damarda Birden Fazla Darlığa Veya Birden Fazla Damardaki Darlıklara Aynı Seansta Veya Farklı Seanslarda Yapılabilir. Gerekli Durumlarda Balona Ek Olarak O Bölgeye, Yine Balon Yardımıyla Stent (Kafes) Konur.

Balon Işleminde Darlık Bölgesine Ucunda Şişebilir Bir Balon Olan Kateter Yerleştirilir (A), Darlık Yerine Yerleştirildikten Sonra Balon Şişirilerek Darlık Açılır (B). Balon Anjiyoplastiye Uygun Olmayan Durumlarda, Bypass Cerrahisi Veya Ilaç Tedavisi Önerilebilir. Bypass Cerrahisinde Ise Damardaki Darlık Bölgesinin Öncesi Ile Sonrası Arasına Köprü Görevi Gören Bir Damar Konulur. Bu Konulan Damar, Hastanın Kendisinin Bacak Toplardamarı Veya Göğüsten Alınan Bir Atardamar Olabilir. Böylece Kan, Bu Köprü Yardımıyla, Dar Veya Tıkalı Olan Bölgenin Ilerisine Geçebilir.


Burada Sol Ön Inen Artere (Left Anterior Descending -LAD-) Yapılan LİMA Bypasını Ve Sağ Koroner Artere (RCA) Yapılan Safen Bypasını Görüyoruz. Koroner Damar Hastalığında Kullanılan Ilaçlar; Koroner Damarları Genişletici, Kalbin Yükünü Azaltıcı, O Bölgede Pıhtı Oluşmasını Önleyici Veya Ateroskleroz Üzerinde Çok Olumsuz Etkileri Olan Kolesterolü Düşürmeye Yönelik Ilaçlardır. İlaçlar Doktor Kontrolünde Ve Sürekli Olarak Kullanılmalıdır.
Burada Ise Sol Ön Inen Artere (LAD), Bacak Toplardamarının (Safen Greft) Bağlanmasını (Anastomoz Etmek) Görüyoruz. Önce Greftin Bir Ucu LAD'ye Dikiliyor, Sonra Öbür Ucu Da Aort Damarına Dikiliyor. Böylece Aorttan Gelen Kan Tıkalı Olan Bölgeyi Atlayarak (Bypass Yaparak) Damarın Öbür Tarafına Geçip Kalbi Besleyebiliyor.

Ne Yazık Ki, Gerek Koroner Arter Hastalığı Tedavisinde Kullanılan Ilaçlar, Gerekse Balon Ve Bypass, Damar Hastalığını Ortadan Kaldırmamaktadır. Dolayısı Ile Koroner Damarın Aynı Bölgesinde Veya Farklı Bölgelerinde Yeni Darlıklar Ortaya Çıkabilir Veya Hafif Olan Darlıklar Daha Da Ilerleyerek Ciddi Darlık Haline Gelip, Probleme Yol Açabilir. Bundan Dolayı Hastaların Risk Faktörlerini Uzaklaştırması, Ilaçlarını Düzenli Kullanması, Problemlerin Erken Saptanması Açısından Doktorunun Önerdiği Zamanlarda Ve Bunun Dışında Şikâyeti Olduğu Her Zaman, Kontrollere Gelmesi Çok Önemlidir.