Triküspid Yetmezliği

Etiyoloji

A. Fonksiyonel (Pulmoner Hipertansiyon Sonucu)

B. Organik Triküspid Yetmezliği

- Romatizmal Kalp Hastalığı

- Konjenital

- İnfektif Endokardit

- Sağ Atrium Miksoması Ve Diğer Tümörler

- Travma

- Karsinoid Sendrom

-Diğer Nedenler

Patofizyoloji

Triküspid Yetmezliğinde, Sistol Sırasında Sağ Atriyuma Kaçan Kan Akımı Ortalama Sağ Atriyum Basıncında Artışa Neden Olur. Kaçak Akımı Venöz Sistemde Belirgin CW Dalgalarına Neden Olur. Sağ Ventriküldeki Diyastolik Volüm Yüklenmesi, Sağ Ventrikül Dilatasyonuna Ve Interventriküler Septumun Diyastol Sırasında Sol Ventriküle Doğru Kaymasına Neden Olur. Sağ Ventrikül Yetmezliği Gelişince, Sağ Atriyal Ve Kaval Ven Basıncı Daha Fazla Artar Ve Sistemik Venöz Konjesyonla Birlikte Sağ Ventrikül Yetmezliğinin Diğer Bulguları Ortaya Çıkar.

Tedavi

A. Tıbbi Tedavi

- Birlikte Bulunan Diğer Kapak Hastalıklarının Tıbbi Tedavisi

- Su-Tuz Kısıtlaması, Diüretik Tedavisi.

- Romatizmal Ateş Nüksünün Önlenmesi

- İnfektif Endokarditten Korunma

B. Cerrahi Tedavi

- Kapak Değiştirilmesi

- Annuloplasti

Triküspid Yetmezliğinin Tedavisi Etyolojik Nedene Yönelik Olarak Yapılır. TY ³2° Ise Ve Konjestif Kalp Yetersizliği, Embolizasyon Veya Angina Pektoris Var Ise Cerrahi Tedavi Uygulanır. Triküspid Yetersizliğinde Cerrahi Girişimin Zamanlandırılması Çok Önemlidir. Cerrahi Endikasyonlar Aşağıda Belirtilmiştir.

Triküspid Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşım

Gerekli Olduğu Durumlar

Annuloplasti: Mitral Kapak Cerrahisi Gerektiren Ciddi Triküspid Yetersizliği Ve Pulmoner Hipertansiyonu Olanlar.

Yapılabileceği Durumlar

Kapak Replasmanı: Annuloplasti Ve Onarıma Uygun Olmayan Yapısal Triküspid Kapak Bozukluğu Olanlar.

Kapak Replasmanı Veya Annuloplasti: Semptomatik Ve Pulmoner Arter Basıncı <60 MmHg Ciddi Triküspid Yetersizliği.

Anuloplasti: Mitral Kapak Cerrahisi Gerektiren Pulmoner Hipertansiyonlu Ve Orta Derecede Triküspid Yetersizliği Olanlar

Doğal Öykü Ve Prognoz

Sağ Ventrikül Hipertansiyonuna Bağlı Triküspid Yetmezliğinde Semptomlar Ve Klinik Durum Esas Olarak Sağ Ventriküle Basınç-Volüm Yüklenmesine Neden Olan Sol Kalp Hastalığına Bağlıdır. Ağır Sağ Ventrikül Yetmezliğinde Sonuç Olarak Çoğunlukla Triküspit Yetmezliği Gelişir. Triküspid Kapak Endokardit Inde, Mikroorganizma Türü, Klinik Durumu Ve Antibiyotik Tedavisine Yanıtı Belirgin Olarak Etkileyebilir.